Ce se întîmplă cînd plăcile tectonice se mișcă

Pe vremuri, acum multe milioane de ani, exista un singur continent denumit Pangeea pe planeta Pămînt și era înconjurat de oceanul planetar. Supercontinentul a fost rupt în bucăți de mișcarea plăcilor tectonice, iar continentele care s-au format continuă să se miște pe suprafața Terrei.

Un exemplu sugestiv este cel al Americii și celor două bucăți, de nord și de sud, cu toate efectele pe care mișcarea lor o are asupra florei și faunei de la suprafață. în animația alăturată, realizată de TED-Ed după o lecție de Juan D. Carrillo, sînt eplicate aceste efecte: migrația animalelor și răspîndirea florei, procese cunoscute ca Marile schimburi biotice americane.

Dar mișcările tectonice se întîmplă peste tot pe planetă, cu diverse efecte: Marea Mediterană se micșorează pe măsură ce Africa se apropie de Europa, vulcanii din Japonia continuă să erupă și să producă noi insule, Transilvania, Crișana, Banatul și Ungaria continuă să se ridice tot mai mult (pe vremuri toată zona era fund de mare, dar aceasta s-a retras - ultima urmă este lacul Balaton), în timp ce cutremurele mișcă Vrancea și estul Romăniei oferind posibilitatea reactivărilor vulcanii din Carpații orientali, etc.

O placă tectonică este o bucată foarte mare a scoarței terestre, poate fi pe uscat sau subacvatică, sau se poate întinde atît pe uscat cît și sub mările și oceanele Terrei. Scoarța planetei este formată în întregime din plăci tectonice, adică bucăți solide de materie care se mișcă deasupra unui lichid vîscos denumit manta. Mișcarea plăcilor tectonice poate fi de expansiune (cînd două plăci tectonice se îndepărtează una de cealaltă) sau de subducție (cînd o placă tectonică alunecă pe sub cea alăturată și se topește în mantaua Terrei). Evident, atunci cînd două plăci se îndepărtează una de cealaltă spațiul dintre ele este umplut cu lavă, un nou strat de pămînt scos la suprafață de vulcani, în timp ce în cealaltă parte a plăcilor are loc o mișcare de subducție. Mișcările plăcilor dau naștere cutremurelor și contribuie parțial la apariția vulcanilor.

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează