Teoria relativitatii Albert Einstein, consecinte

Cunoașteți (măcar în mare) teoria relativității a lui Albert Einstein și de faptul că reprezintă în fizica modernă un ansamblu a două teorii (relativitatea restrînsă și relativitatea generalizată), nu? Ideea de bază este că timpul și distanțele unui eveniment măsurate de doi observatori au de obicei valori diferite, dar se supun acelorași legi fizice. Relativitatea restrînsă, f ormulată în 1905, postulează faptul că viteza luminii, măsurată de doi observatori situați în sisteme referențiale inerțiale diferite, este totdeauna constantă (deși ulterior Albert Einsteina demonstrat că acest postulat este de fapt inutil pentru că viteza constantă a luminii derivă din formele legilor fizice). Această teorie l-a condus pe fizician la revizuirea conceptelor fundamentale ale fizicei teoretice (timpul, distanța, masa, energia, cantitatea de mițcare): obiectele în mișcare apar mai grele și mai dense pe direcția lor de mișcare, pe cînd timpul se scurge mai lent la ceasurile aflate în mișcare (invers proporțional cu viteza). O cantitate de mișcare este acum asociată vitezei luminii, masa și energia devin echivalente. Două evenimente care par simultane unui observator, apar în momente diferite altui observator care se deplasează în raport cu primul. Relativitatea restrînsă nu ține cont de efectele gravitației.

în înregistrarea alăturată Dara O Briain explică pentru BBC niște consecințe interesante ale continuumului spațiu-timp din cauza teoriei relativității. Practic, cu cît te miști mai repede comparativ cu o sursă de gravitație precum Terra, cu atît mai mult timp cîștigi. De exemplu, cei de pe stația spațială internațională cîștigă cîteva secunde în plus față de tine, care-ți muți curul de pe o bucă pe alta, în timp ce citești aceste rînduri la suprafața planetei. Cei care circulă repede (cu mașinile de curse) sau zboară cu avioanele de cursă lungă cîștigă la rîndul lor timp față de ăia care își petrec ziua la birou, butonînd calculatorul sau ceva dispozitiv mobil. Spre finalul înregistrării Dara O Briain discută cu profesoara Janna Levin despre ce s-ar întîmpla dacă două găuri negre ar intra în coliziune.

Relativitatea generală este teoria geometrică a gravitației, publicată în 1916, și descrie gravitația în fizica modernă ca o proprietate a geometriei spațiului ți timpului și unifică teoria relativității restrînse cu legea gravitației universale a lui Newton. Adică, în particular, curbura spațiu-timp este legată direct de masa-energia ți impulsul materiei, respectiv a radiației.