Doneaza 2 la suta din impozit folosind cererea-formularul 230 pentru 2012 pentru Clubul Sportiv Ronin Do Oradea

Cu ajutorul formularul 230 se poate depune o parte din impozitul pe care-l plătiți la stat oricum la stat în contul Clubului Sportiv Ronin Do din Oradea. Nu reprezintă nici un cost suplimentar pentru contribuabil, doar timpul pe care-l petrece pentru completarea formularului cu datele personale și (ev entual) depunerea lui la Finanțele locale.

Formularul 230 pentru anul 2012 completat deja cu datele clubului se găsește aici.

Textul de mai jos a fost preluat de pe site-ul ANAF și explică la ce folosește cererea 230 și care persoane se încadrează la redirectarea impozitului.

Cerere privind destinatia sumei reprezentănd păna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Formular  Se  depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, în urmatoarele situatii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora;

- opteaza pentru virarea unei sume reprezentănd păna la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care îsi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult;

- contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de măna, în doua exemplare, din care unul ramăne la contribuabil.

Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.