Originea hibrizilor oameni-tauri

Nu se cunosc hibrizi între oameni și tauri sau între oameni și cai, dar ei sînt pomeniți constant în mitologia grecească și poveștile Olimpului: Minotaurul era jumătate om, jumătate taur, o bestie care cutreiera la nesfîrșit coridoarele unui labirint, iar Centaurii erau jumătate oameni (bustul), jumătate cai (corpul). în timp ce Minotaurul e ra mereu furios, iar răgetele lui cutremura pămîntul, Centaurii întruchipau forța umană și animală, unită într-o singură creatură - o sursă permanentă de probleme.

Animația alăturată a fost creată de Artrake Studio după o lecție de Matt Kaplan și încearcă să explice originea Minotaurului din perspectivă științifică.

Hibridul om-taur o fi fost o poveste de ficțiune, o încercare a oamenilor din vechime de a explica fenomenele naturale sau, pur și simplu, o interpretare ad literam a unor atribute specifice unor grupe de oameni? Oricare dintre cele 3 variante poate fi valabilă, mai ales că exemple din fiecare se pot da cu ușurință: vulcanii au devenit titani îngropați la mare adîncime, a căror întoarceri fac lumea de deasupra să se miște, popoarele migratoare, foarte buni călăreți și aproape nedespățiți de caii lor au devenit Centauri, prădătorii din antichitate ce foloseau cranii de animale pentru a-și proteja scăfîrliile atunci cînd năvăleau prin satele vecine au devenit Minotauri, Draci sau Diavoli, oamenilor care aveau relații foarte buni cu lupii și i-au folosit inclusiv ca stindard li s-au spus lupi sau lupoaice, iar o femeie de dac i-a crescutpe Remulus și Romulus, întemeietorii Romei. Iar exemplele pot continua.