Seria lui Fibonacci

Șirul lui Fibonacci sau numerele Fibonacci sînt o serie de numere definite prin următoarea relație de recurență: F0 = 0, F1 = 1, Fi = Fi-1 + Fi-2 pentru oricare i mai mare sau egal cu 2. Adică fiecare număr din serie (începînd de la al treilea) este suma celor două numere anterioare și are o proprietate interesantă: raportul dintre număr și următorul număr din serie tinde spre 0,618.

Reprezentarea alăturată a șirului este una foarte reușită: a fost inspirată de numere, geometrie și natură.

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează